Klíč k úsporám? Střecha!

Samostatně stojící dvoupodlažní podsklepený rodinný dům z 80. let 20. století. Částečnou rekonstrukcí prošel na začátku 21. století. Nachází se v Olomouckém kraji.

Náklady na rekonstrukci
Zateplení fasády (240 m2) 310 000 Kč
Zateplení sklepa (56 m2) 57 000 Kč
Zateplení střechy (113 m2) 240 000 Kč
Celková výše investice 607 000 Kč

Snížení nákladů na vytápění je poměrně rubustní, ačkoliv dům měl již dříve vyměněná okna. Díky zateplení sklepa je nově možno komfortně využívat hobby místnost v suterénu. Pro technickou kvalitu stavby bylo klíčové zateplení střechy. Hlavně díky němu se povedlo snížit náklady na vytápění o 62 %.

Snížení nákladů
na spotřebu energie ↓ 37 800 Kč/rok

Stavební spoření

Investice přinesla úsporu nákladů na vytápění ve výši 37 800 Kč ročně.

Roční investice je spočítána pro úvěr u stavební spořitelny na celou částku na 10 let při úrokové míře 3,9 %. Splátka vychází na 74 600 Kč ročně včetně poplatků.

Návratnost investice je 16 let.

Pokud porostou ceny energií, bude se zkracovat. Zároveň se díky investici podstatně zvyšuje komfort bydlení.

Kolik platím díky úsporám?

Jak bylo uvedeno, stavební spořitelny umí půjčit za necelá 4 %. Splácíme tedy 74 600 Kč ročně a spoříme zároveň 37 800 Kč. Čistá splátka tedy činí 36 800 Kč ročně. To znamená, že za těch deset let zaplatíme 368 000 Kč a úvěr ve výši 607 000 Kč je splacen. Jinými slovy, úspora sníží v deseti letech celkově poskytnutý úvěr na dvě pětiny původní výše.

Tip:

Zkuste spojit investici do zlepšení svého bydlení s investicí do energetických úspor. Stačí vyměnit okna a/nebo zateplit fasádu a vyděláte na tom!